Dodali ste proizvod u korpu.

TRANSFER I SLANJE NOVCA - Novo u ponudi Dijaspora.shop - direktno iz inostranstva u Srbiju i obratno

Dijaspora.shop je u saradnji sa kompanijama Mastercard I iPay See omogućila svojim korisnicima jedinstvenu uslugu transfera novca iz inostranstva u Srbiju i obratno – MASTERCARD MoneySend.

TRANSFER NOVCA U SAMO PAR KLIKOVA

Transfer se vrši između dve Mastercard platne kartice tako da je potrebno da Mastercard karticu poseduju i platilac i primalac.

Ključne prednosti:

 • BEZ ODLASKA U BANKU sve se obavlja online preko donjeg formulara
 • Novac je primaocu raspoloživ ODMAH po uspešno završenom transferu
 • NISKA PROVIZIJA – do 3%
 • MAKSIMALNA SIGURNOST – sertifikovan servis zaštićen 3D-Secure tehnologijom
 • Servis je dostupan u 50 evropskih zemalja – spisak zemalja 

UPUSTVO za jednostavan transfer novca:

 1. Pročitajte i prihvatite uslove privatnosti u donjem formularu
 2. Unesite podatke o platiocu i primaocu
 3. Kliknite “Pošalji”. Nakon uspešnog transfera novca dobićete potvrdu putem emaila ili SMS-a.

Limiti i ograničenja:

Visina provizija:

 • MasterCard MoneySend prenos sredstava sa kartice na karticu u zemlji 2% tj. minimum 150 dinara.
 • MasterCard MoneySend prenos sredstava sa kartice na karticu u inostranstvu 3% tj. minimum 3.5 evra.
 • MasterCard MoneySend prenos sredstava sa kartice iz inostranstva na karticu u zemlji 3% tj. minimum 4.5 evra.

Opšti limiti: 

Za 3D secure kartice:
- EUR 1.000,00 po transakciji
- USD 10.000,00 mesečno

Za kartice koje ne učestvuju u 3D secure programu:
- USD 1.000,00 po transakciji 

Posebni limiti: 

- Pored limita korišćenja usluge propisanih od strane iPay, primenjuju se i limiti koje propisuje Mastercard odnosno Izdavalac kartice korisnika (banka ili druga institucija sa čije kartice šalješ ili primaš sredstva), a na koje iPay nema nikakav uticaj 

Limiti za kartice čiji je izdavalac iPay:

- Prilikom prijema novčanih sredstava poštovaće se autorizacioni limiti Institucije tako da se ne dozvoli uplata koja može da uveća stanje po kartici tako da ono bude veće od 30.000 dinara u slučaju Mastercard mobilnih kartica odnosno 300.000 dinara u slučaju MasterCard EMV kartica, a za obe vrste kartice u toku kalendarske godine ukupan priliv, po bilo kom osnovu, ne može biti veći od 300.000 dinara. 

Važna napomena: 

iPay See d.o.o. je prva Institucija elektronskog novca u Srbiji licencirana od strane Narodne banke Srbije (rešenjem IO NBS br. 78 od 13.10.2016. godine) i upisana u Registar institucija elektronskog novca pod brojem 600

PRIJAVITE SE NA NAŠU NEWSLETTER LISTU